InHome-säkerhet

På Glue Home är säkerhet i vårat DNA. Genom att automatisera och digitalisera ditt hem lägger du till ytterligare ett lager av säkerhet för dig och din familj.

Att spåra och övervaka din ytterdörrs aktivitet innebär att du alltid har kontroll. Vårt InHome-team säkerställer kvalitet i varje steg på vägen under InHome-chaufförernas utbildning, appens säkerhet och under leveransen. Läs mer om vad vi gör för att skydda ditt hem nedan.

FAQ

Våra InHome-chaufförer

Tillsammans med våra partners väljer vi deras mest pålitliga och erfarna förare för att genomgå InHome-leverans utbildning skapad speciellt för deras arbetsförhållanden och säkerhetsåtgärder. Vi granskar ständigt våra protokoll för att hålla oss uppdaterad och hålla regelbundna uppdateringssessioner om träning. Det är viktigt för oss att både våra InHome-chaufförer och kunder känner sig helt säkra och att deras feedback hörs. Hittills har vi lyckats hålla varje hem och kund säker under en InHome-leverans.

InHome Chaufförutbildning

Chaufförutbildning omfattar allt från hur man säkert använder engångsnyckeln, rätt process steg för steg och hur vi behandlar ditt hem med största omsorg.

Engångsnyckeln

När du beställer din InHome-leverans kommer appen att be dig godkänna en engångsnyckel som gör att vår InHome-chaufförer kan låsa upp och låsa din dörr under det överenskomna leveransfönstret.

Denna digitala nyckel fungerar bara under den angivna leveranstiden och upphör så snart leveransen är klar. Vi använder TLS för att säkra kommunikationen mellan våra mobilappar. Krypteringsalgoritmen som används för att överföra informationen mellan låset och vår backend-tjänst är AES med 256-bitars lång nyckel.

Leveransvideo

När varje leverans är klar får du ett videokvitto som leveransbevis i din Glue-app. Leveransen går inte att fortsätta och engångsnyckeln fungerar inte om inte kameran är på. Kroppskameran kommer att fortsätta spela in tills din dörr är låst och föraren kontrollerade att dörren är ordentligt låst genom att dra ner handtaget.

När kameran är påslagen

InHome-chauffören kan inte komma åt ditt videokvitto, pausa, avbryta eller på något sätt kontrollera inspelningen. Videon laddas upp till ditt Glue-appkonto via en krypterad anslutning och Glue har inte tillgång till dina leveransvideo. Med undantaget om det krävs enligt lag eller om du ber oss göra det.