Skandinavisk standard

Installationsöversikt

För en mer detaljerad installationsguide var vänliga ladda ner Glue-appen ellerladda ner guiden som en PDF.

1

Plocka bort låsvredet
och D-plattan.

2

Plocka bort den gamla adaptern
och klipp den nya..

3

Montera basplattan
och justera positionen.

4

Placera ditt Glue Smart Lock.

Detaljerade installationsguider